Muziek maakt slim

Wederom is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat muziek maken goed is voor je brein.

Bijna alle delen van de hersenen worden bij het bespelen van een instrument actief. En alles wat je traint wordt sterker! Daardoor kunnen de twee hersenhelften sneller informatie uitwisselen en via meer verschillende routes. En dat betekent dat je beter en creatiever wordt in het oplossen van problemen. ook leer je emoties, tekst en audio meer geïnteresseerd te gebruiken. Hierdoor sla je herinneringen onbewust, beter op. Elke herinnering krijgt meerdere ‘tags’, een woord, een klank én een gevoel. Zo haal je alles wat je leerde of meemaakte ook weer makkelijker tevoorschijn. Geen enkele andere hobby doet zoveel voor ons brein als muziek maken.