Instrumenten

De docenten van Klankrijk Veluwe kunnen je de volgende instrumenten leren spelen: