Blog Archives

Klankrijk Veluwe Online Muziekles

Ondanks de Corona crisis, gaan de lessen van de Klankrijk Veluwe docenten door! De docenten geven online les.

Muziek maakt slim

Wederom is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat muziek maken goed is voor je brein. Bijna alle delen van de hersenen worden bij het bespelen van een instrument actief. En alles wat je traint wordt sterker! Daardoor kunnen de twee hersenhelften sneller